Nej stránky

Už nemusíte odkládat tvorbu nebo údržbu webu ani řešit zastaralé stránky.
Od toho jsme tady my, díky službě nej stránky se můžete plně soustředit na svoje podnikání.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Služba nej-stranky.cz, vlastněna a provozována společností Ofertis s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 780/18, 110 00 Praha 1, IČ: 03482413, DIČ: CZ03482413 (dále jen "Provozovatel"). Objednáním služby nej-stranky.cz souhlasíte s aktuálními podmínkami, uvedenými na webových stránkách www.nej-stranky.cz

1.2. Služby nej-stranky.cz, jakožto i jakékoli související služby poskytované Provozovatelem jsou k dispozici pouze podnikatelům se sídlem v České republice (dále jen "Zákazník").

2. Užívání služby nej-stranky.cz

2.1. Zákazník má možnost využít službu nej-stranky.cz k prezentování jím provozovaných činností, poskytovaných služeb a produktů.

2.2. Zákazník má právo prostřednictvím Provozovatele údaje o sobě aktualizovat, doplňovat či měnit.

2.3. Zákazník se zavazuje, že nebude prostřednictvím služby nej-stranky.cz zveřejňovat materiály, které jsou nezákonné povahy.

2.4. Zákazník se zavazuje, že nebude bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv prezentovat díla či materiály, ke kterým nevlastní práva.

2.5. Provozovatel má právo monitorovat údaje zveřejňované zákazníkem, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah dle svého uvážení. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných Zákazníky. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím zveřejněných informací.

2.6. Zákazník má možnost prezentovat svoje činnosti, služby a produkty na jím zvolené doméně. Tato doména může být ve vlastnictví Zákazníka nebo Provozovatele.

2.7. Zákazník má možnost pod zvolenou doménou využít služby vytváření emailových schránek k dané doméně.

2.8. Provozovatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost služeb, nicméně bude vždy v co nejvyšší míře usilovat o znovuzprovoznění služeb a jejich bezproblémový chod.

3. Duševní vlastnictví

3.1. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek provozovaných prostřednictvím služby nej-stranky.cz, nebo součásti dodávané společně se stránkami nej-stranky.cz, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Provozovatele nebo jeho poskytovatelů.

3.2. Zákazník není oprávněn používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu má explicitní svolení Provozovatele nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v podmínkách, a na žádný jiný. Zákazník nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebude pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.

3.3. Pokud se Zákazník dozví, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasí s tím, že o tom bude Provozovatele neprodleně informovat.

4. Smlouva a zrušení smlouvy

4.1. Závazná smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem vzniká v okamžiku sjednání služby.
Prodlení úhrady služby ze strany Zákazníka se bere jako závažné porušení smluvních podmínek, na základě kterého má Provozovatel právo odstoupit od smlouvy.

4.2. V případě zrušení smlouvy má Provozovatel nárok na úhradu poměrné části nákladů do té doby vynaložených na spuštění a provoz služby.

4.3. Služba, resp. balíčky služeb, se poskytují na období jednoho roku. Před koncem tohoto období bude Provozovatel kontaktovat Zákazníka s možnostmi prodloužení služby, resp. balíčku služeb.

4.4. V případě neprodloužení služby po skončení trvání smlouvy (ukončení spolupráce mezi Provozovatelem a Zákazníkem) má Provozovatel právo (nikoli povinnost) ukončit poskytování služby a ukončit provoz domény a provoz s ní souvisejících emailových adres Zákazníka. Provozovatel není povinen archivovat původní podobu služby a s ní související údaje a statistiky Zákazníka.

4.5. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé ukončením spolupráce mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto Obchodní podmínky obsahují pouze základní ustanovení a dále se vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (NOZ).

5.2. Stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se platné ustanovení dle příslušného zákoníku.

5.3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2017.

Kde nás najdete

Kontakt

Ofertis s.r.o.
IČ: 03482413
DIČ: CZ03482413
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3585186309/0800

Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 15:00

Václavské náměstí 780/18
110 00 Praha 1
+420 603 700 001
info@nej-stranky.cz
www.nej-stranky.cz